Taarifa

Tazama zote

Maelekezo kwa jamii

 • Kupanua mawazo

  Jukwaa la mtatndaoni limekusudiwa kuleta mawazo chanya ili kuboresha mitazamo yetu. Weka au tuma habari ambazo zitaamsha fikra za kila mmoja wetu katika kufikia malengo yetu tuliyojipangia

 • Kujifunza

  Kusudi la jukwaa hili ni kutoa mafunzo mbalimbali kwa jamii. Toa mchango wako na rasilimali zako ambazo zinaweza kusaidia kuongeza ustawi wa jamii na maarifa. Kumbuka kutoa pongezi kwa mchango mzuri wa mawazo ya wenzako

 • Msaada

  Shiriki katika mijadala yenye kuwatia moyo wengine na kujenga. Usiweke mawazo au mchango wako ambao utawavunja moyo wengine au wenye taswira mbaya.

 • Heshimu

  Sisi ni sehemu ya jamii pana duniani hivyo sehemu hii ni muafaka katika kupata mawazo na mitazamo tofauti. Usiweke au usirushe habari ambazo zinaharibu utu wa mtu, au kundi, au rangi ya mtu, au kabila, au ulemavu, au jinsia, au umri au mtazamo wa kihisia za kimapenzi.

 • Taaluma

  Mahali hapa pamewekwa mahususi kwa ajili ya kusaidia ajira kwa vijana na kujikimu. Usiweke au kuhusisha lugha mbaya, au vitu vvyenye taswira mbaya au vinavyoshwawishi uvunjifu wa sharia.

Kama unajambo lolote kuhusiana na matumizi sahihi ya mahali hapa au ungependa kutoa taarifa juu ya matumizi yasiyofaa, unashauriwa kutoa taarifa kwa Meneja wa Mafunzo na Taaluma aliyeko katika kituo chako cha EQWIP HUB au kwa barua pepe eqwiphubs@takingitglobal.org

Sera ya Faragha

Dhamira yetu

EQWIP HUBs imedhamiria kulinda siri za taarifa binafsi za wafanyakazi wake, wanachama, wanaojitolea na wadau wengine. EQWIP HUBs inathamini uaminifu wa wale tuliokubaliana nao, na ya umma na tunatambua kwamba kudumisha imani hii inahitaji tuwe wawazi na wajibikaji katika namna ya kudhibiti taarifa ambayo umeamua kutushirikisha. Wakati wa kozi za miradi yetu mbalimbali, EQWIP HUBs mara nyingi inakusanya na kutumia taarifa binafsi. Mtu yeyote ambaye sisi tumekusanya taarifa hizo atarajie kwamba zitalindwa kwa umakini na kwamba matumizi yeyote ya au kushughulika kwingine kwa taarifa hii ni chini ya ridhaa yake.

Habari za mtu binafsi

Taarifa Binafsi ni taarifa yoyote ambayo inaweza kutumika kutofautisha, kutambua au kuwasiliana na mtu maalum. Taarifa hii inaweza kujumuisha maoni ya mtu binafsi au imani, pamoja na ukweli kuhusu, au kuhusiana na, mtu binafsi. Taarifa za mawasiliano ya biashara na taarifa zilizopo za sera fulani, kama vile majina, anuani na namba za simu kama zilivyochapishwa katika Orodha za Simu, hazichukuliwi kama taarifa binafsi. Pale anapotumia taarifa za mawasiliano ya nyumbani kwao kama taarifa za mawasiliano ya biashara, na kwahiyo haiko chini ya ulinzi kama taarifa binafsi.

Desturi za Faragha

Taarifa za mtu binafsi zilizokusanywa na EQWIP HUBs zimetunzwa kwa siri. Wafanyakazi wa EQWIP HUBs wamepewa mamlaka ya kupata taarifa za mtu binafsi kutokana tu na maelezo juu ya mahitaji ya taarifa hizo yaliyopelekea kupatikana kwake. Ulinzi upo ili kuhakikisha kwamba taarifa haziwekwi wazi au kusambaa zaidi ili kwamba iwe muhimu kufikia madhumuni ambayo zilikusanywa. Ili kuzuia kupata ruhusa ya upatikanaji, kudumisha usahihi wa taarifa na kuhakikisha matumizi sahihi ya maelezo, tumeweka mahali pa kimwili, umeme na usimamizi wa taratibu za kulinda na kupata taarifa ulizotoa mtandaoni. Tunaweza kubadilisha sera hii mara kwa mara kwa kurekebisha taarifa hii. Tafadhali angalia ukurasa huu mara kwa mara kwaajili ya mabadiliko. Kuendelea kutumia tovuti hii ukifuatilia taarifa zilizotumwa za mabadiliko ya sera hii itamaanisha umekubali mabadiliko hayo. Kama una umri chini ya miaka 18, uwe na uhakika kuwa umepata ruhusa ya wazazi au walezi wako kabla ya kutuma taarifa yoyote inayokuhusu wewe (jina lako, anuani,baruapepe, n.k ) kwetu au kwa mtu yeyote kupitia mtandao.

Taarifa za mawasiliano

Maswali, wasiwasi au malalamiko yanayohusu sera ya faragha ya EQWIP HUBs's juu ya udhibiti wa taarifa binafsi zitumwe kwa baruapepe : info@eqwiphubs.org.

Masharti ya matumizi

THIS SERVICE MAY CONTAIN TRANSLATIONS POWERED BY GOOGLE. GOOGLE DISCLAIMS ALL WARRANTIES RELATED TO THE TRANSLATIONS, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTIES OF ACCURACY, RELIABILITY, AND ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND NONINFRINGEMENT.